Personvernerklæring Sommerfeber

Når du melder deg på som deltager på Sommerfeber, aksepterer du at ungdomstjenesten i Hammerfest kommune behandler dine personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen, og gjeldende lovgivning om beskyttelse av personopplysninger.

HVA ER PERSONOPPLYSNINGER?
Personopplysninger dekker alle opplysninger som kan benyttes for å identifisere en person. Personlige opplysninger kan for eksempel være fornavn, etternavn, adresse, emailadresse eller andre kontaktopplysninger.

HVORDAN HÅNDTERES MINE PERSONOPPLYSNINGER?
Det er ungdomstjenesten i Hammerfest som er de som er ansvarlige for de opplysningene du gir oss etter de gjeldende reglene om beskyttelse av personvernopplysninger.

Dette er personopplysningene vi behandler:

 • Personopplysninger du registrerer når du melder deg på som deltager, som f. eks. navn, mobilnummer, e-postadresse etc. Hvis vi mangler noe informasjon slik som for eksempel telefonnummer kan det hende vi leter etter det på oppslagstjenester (for eksempel gulesider.no).
 • Bilder og video tatt under festivalen

HVA BRUKES MINE PERSONOPPLYSNINGER TIL?
Ved å oppgi dine personopplysninger gir du ditt samtykke til at vi bruker dine opplysninger til å registrere deg som deltager på Sommerfeber 2018 og at vi kan gi deg nødvendig info om årets festival.

Vi bruker dine personopplysninger til følgende formål:

 • Registrere deg som deltager på deltagerliste
 • Sende informasjon om Sommerfeber i forkant av festivalen og mens den pågår
 • Gi informasjon om deg til kursholdere på den workshopen du er med på
 • For å kunne kontakte deg hvis det skjer noe du trenger å vite i forhold til påmeldingen din (for eksempel hvis du står på venteliste og så kommer det en ledig plass)
 • For å kunne gi deg best mulig tilbud når det gjelder det vi serverer av gratis mat og drikke (for eksempel slik at vi gir deg allergivennlig mat om du trenger det)
 • For å kunne kontakte dine foresatte ved behov (for eksempel hvis du skulle skade deg)
 • For å publisere bilder som du kanskje er med på fra festivalen. Dette kan være på facebook-siden til Sommerfeber eller Bootleg, på nettsiden til Sommerfeber eller Bootleg, på snapchat (bruker: sommerfeber), på instagram (bruker: bootleghft), på Youtube (bruker: bootleg ungdomshus) eller til presse/avis.

DELER DERE MINE PERSONOPPLYSNINGER?
Vi deler kun dine personopplysninger med kursholderne på ditt kurs eller på eventuelt bosted vi booker det for deg. Kursholderne trenger opplysningene for å planlegge workshopen og følge opp sine deltagere under Sommerfeber 2018. Vi har avtaler med kursholderne om at de sletter det de har av opplysninger etter at Sommerfeber 2018 er over.

HVOR LAGRES MINE PERSONOPPLYSNINGER?
Alle personopplysningene dine lagres på kommunal server hos Hammerfest kommune. De lagres også midlertidig på nettsiden til Sommerfeber (ikke offentlig, kun synlig for administratorer). Under selve festivalen blir deltagerlistene skrevet ut på papirkopi som kursholderne og de øvrige ansatte har. Disse kopiene blir ødelagt/slettet etter at festivalen er over.HVORDAN KAN JEG ADMINISTRERE MINE PERSONOPPLYSNINGER?
Du kan når som helst velge å endre dine personopplysninger. Dette kan du ved å kontakte oss for å få hjelp.

 • Ønsker du innsyn i dine personopplysninger, har du rett til å be om dette.
 • Ønsker du å få dine personopplysninger rettet på (endre skrivefeil i navn eller legge til nytt telefonnummer), har du rett til å be om dette.
 • Ønsker du å slette dine personopplysninger, har du rett til å gjøre dette så lenge vi ikke er lovpålagt å lagre de.
 • Ønsker du å begrense hvordan vi bruker dine personopplysninger, har du rett til å be om dette.
 • Du har muligheten til å kreve personopplysningene dine utlevert, og til å ta opplysningene med deg til en annen virksomhet. Dette gjelder kun opplysninger du aktivt har gitt fra deg.
 • Du har rett til å gi beskjed dersom du mener vi ikke behandler dine personopplysninger korrekt.

HVEM HAR TILGANG TIL PERSONOPPLYSNINGENE MINE?
Dine personopplysninger behandles bare av ansatte i ungdomstjenesten eller andre oppdragstakere for Sommerfeber 2018 som har trenger å vite dette for å gjøre jobben sin for festivalen, og som har avtalt at de bare skal bruke opplysningene til formålet beskrevet her i personvernerklæringen.

HVOR LENGE LAGRER DERE DATA?
Dine personopplysninger blir lagret så lenge det er nødvendig for å utføre tjenestene beskrevet i denne erklæringen, eller så lenge loven kraver at vi beholder dem. Kontaktinfoen din etc. blir slettet senest en måned etter at Sommerfeber 2018 er over. Bilder blir ikke automatisk slettet, men du kan når som helst be om å få dem slettet.

HVORDAN SIKRER DERE MINE PERSONDATA?
Vi lagrer personopplysningene dine på vår kommunale server. Vi skriver også ut deltagerliste på papirkopi som de ansatte/kursholdere har tilgang til. Disse papirkopiene er de ansatte/kursholdere ansvarlig for å sikre og vi henter dem inn igjen ved workshop-slutt. Denne infoen er kun kontaktinfo (navn og telefonnummer på deltager).

HVORDAN FUNGERER REGELVERKET RUNDT PERSONOPPLYSNINGER?
For all behandling av personopplysninger, slik som innsamling, registrering, lagring og utlevering er gjelder det særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er Hammerfest kommune som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at regelverket overholdes i Norge. Du har rett til å klage til Datatilsynet over behandlingen som gjøres av behandlingsansvarlig i forbindelse med denne personvernerklæringen.

INFORMASJONSKAPSLER
Hvis du legger inn en kommentar på dette nettstedet, kan du be oss om å huske navn, e-post og nettsted. Denne informasjonen lagres i en informasjonskapsel og er der for å gjøre ting lettere for deg. Du trenger da ikke å gi inn denne informasjonen på nytt neste gang du legger inn en kommentar. Disse informasjonskapslene utløper etter ett år.

KONTAKTINFORMASJON
Behandlingsansvarlig er ungdomstjenesten (Bootleg) i Hammerfest kommune, Pb. 1224/K, 9616 Hammerfest, Norge. Har du spørsmål rundt dine personopplysninger, gjerne kontakt oss på post@bootleg.no eller på telefon +47 78 40 26 90

Juni 2018

Comments are closed.