OM FESTIVALEN

Sommerfeber er en kulturfestival i Hammerfest for ungdom fra 8. trinn og opp til 22 år.

Deltagerne kan melde seg på forskjellige kreative workshops og oppleve ordentlig festivalstemning med konserter, fest og sosialt. Det er også arrangement som er åpne for alle mellom 13-22 år uten påmelding.

Festivalen ble arrangert første gang i 2007, og har blitt et av årets høydepunkter for mange av ungdommer. Den er helt gratis å delta på.

Festivalen arrangeres av feberagentene og ungdomstjenesten i Hammerfest kommune. Festivalen blir gjennomført med støtte fra våre sponsorer.

Hva og når

Sommerfeber varer i 5 dager (mandag til fredag) siste uke i skoleferien.

Deltagerne kan være både på og bak scenen. Hvert år har avslutter vi med en festivalforestilling på fredagen.

Deltagere

Alle som er mellom 13 og 22 år kan delta på workshops, konserter og annet som skjer under festivalen. De som starter på 8. trinn til høsten kan også melde seg på.

All deltagelse på workshops og konserter er gratis. Ungdom fra andre steder i Finnmark kan også få dekket reise og opphold under festivalen.

Påmelding åpner hvert år 1. juni.

Frivillige

Det å arrangere festival er en stor jobb, og vi er avhengig av frivillige både i planleggingsfasen og under selve festivalen.

Arbeidet med neste års festival starter allerede på høsten, gjerne et par måneder etter at forrige Sommerfeber er unnagjort.

Ønsker du å være med å arrangere festival? Vi trenger frivillige til PR, booking, rigging, vakthold, matlaging, film og foto osv.

Mer info