UNGDOMMENS KULTURFESTIVAL

 

Sommerfeber

Sommerfeber er en gratis kulturfestival for ungdom fra 8. trinn og opp til 22 år.
Årets festival er 9.-13. august i Hammerfest.

Workshops ⇒

Emma foto akam1k3

EMMA STEINBAKKEN

Våre sponsorer

De som har støttet festivalen - uten dem, ingen festival!